Avdelingsingeniør innen kjemiske legemiddelanalyser og algetoksinanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi , seksjon for mattrygghet /Algelaboratoriet er det ledig et vikariat som Avdelingsingeniør innen kjemiske legemiddelanalyser og algetoksinanalyser fra 01.08.19 – 31.07.2020

Stillingen er tilknyttet Algelaboratoriet, i en gruppe med fokus på veterinære legemiddelanalyser i ulike matrikser.

Arbeidsoppgaver

 • Opparbeidelse, analyse og rapportering av prøver ved bruk av LC-MS/MS
 • Planlegging og klargjøring til flytteprosessen av laboratoriet med sin virksomhet fra Adamstuen til Ås.
 • Metodevalidering og akkreditering av nye metoder og komponenter ved behov
 • Deltakelse i drift og rutinemessig vedlikehold av laboratoriets LC-MS/MS-instrumenter (QQQ og Q-TOF)
 • Bistand i utvikling og vedlikehold av laboratoriets kvalitetssystem

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Minimum bachelorgrad eller tilsvarende innen analytisk kjemi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring med LC-MS/MS analyser

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med opparbeidelse av prøver for analyse på LC-MS/MS
 • Erfaring med resultatbehandling av data fra QQQ og/eller Q-TOF
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om kvalitetssikring

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Evne til å arbeide nøyaktig og systematisk
 • Pålitelighet og etterrettelighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert arbeidsmåte og god evne til selvstendig oppgaveutførelse

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, ltr. 43 - 52 (NOK 397 200 - 456 900) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved Stine Göransson Aanrud, Overingeniør: tlf. +47 67 23 22 59 eller e-post: stine.goransson.aanrud@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 29.05.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; Seksjon for farmakologi og toksikologi, Seksjon for mattrygghet, og Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Instituttet er lokalisert ved NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo, men vil flytte til det nye veterinærbygget på Campus Ås høsten 2020.


Yritys

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Paikat

Kategoriat


Hae työpaikkaa


Työnantajan muut ilmoitukset

Rektor ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-03

Juridisk rådgiver i Forskningsavdelingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-13

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-04-02

2 stillinger som seniorrådgiver innen innkjøp

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-10

Stipendiat innen epigenetikk - bioinformatikk – omics

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Julkaistu: 2019-05-07

Postdoktorstilling i by- og regionplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-02

Overingeniør jordanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-13

Stipendiat innen matvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-15

Seniorrådgiver (jurist) - arbeidsrett og personalforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-06

Seniorrådgiver innen lønn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-09


Yritys

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Paikat

Kategoriat


Hae työpaikkaa