Postdoktor innen beiteparasitter og anthelmintikaresistens hos storfe

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi er det ledig en 2-årig heltidsstilling som postdoktor (postdoc) innen storfeparasitter og anthelmintikaresistens.

Stillingen inngår som del av prosjektet BoviPar (Bærekraftig kontroll av beiteparasitter hos storfe i Norge) som ledes av Produksjonsdyrmedisin .

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til en bærekraftig storfeproduksjon i Norge gjennom økt kunnskap om forekomst og betydning av beiteparasitter og forbedrede diagnostiske tester av disse. Dette skal gjøres gjennom kartlegging av beiteparasittenes forekomst og betydning, etablering og evaluering av diagnostiske metoder for å påvise og kvantifisere beiteparasitter og undersøkelse av forekomsten av anthelmintikaresistens.

Den som ansettes vil primært jobbe med å etablere/utvikle molekylære metoder for påvisning av beiteparasitter hos storfe og sammenligne disse med tradisjonelle metoder. Det skal også etableres metoder for påvisning av anthelmintikaresistens hos de samme parasittene.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom ProdMed og MatInf, NMBU, samt Ghent University og University of Prince Edward Island. I tillegg til denne postdoktorstillingen inngår det en ph.d.-stilling i prosjektet. Det forventes at postdoktorkandidaten og ph.d.-stipendiaten samarbeider på deler av prosjektet.

Prosjektet finansieres av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Animalia, TINE og NABAS bidrar også med finansiell og faglig støtte.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere/utvikle, optimalisere og evaluere molekylære metoder med hensyn til sensitiv, spesifikk og kostnadseffektiv påvisning og kvantifisering av beiteparasitter hos norsk storfe, med spesiell vekt på Fasciola hepatica og Ostertagia ostertagi.
  • Aktuelle metoder: PCR, qPCR, ddPCR, lectin-binding assays, mikroskopi og fluorescensmikroskopi, fecal egg count reduction test (FECRT), ELISA
 • Optimalisere/tilpasse eksisterende metoder for påvisning av anthelmintikaresistens.
  • Aktuelle metoder: PCR, qPCR, ddPCR, ulike former for gensekvensering, FECRT
 • Bidra med ovennevnte metoder i undersøkelser av forekomsten av, og kartlegge utbredelse av anthelmintikaresistens hos magetarm-nematoder hos norsk storfe i samarbeid med en ph.d.-student som skal ansettes på samme prosjekt. I dette inngår også prøveinnsamling av avføringsprøver fra ulike produksjonsdyr-anlegg i Norge. Noe reising i disse innsamlingsperiodene må påregnes.
 • Bidra med analyser av data generert i prosjektet og til publikasjon av disse.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten ha fullført ph.d.-utdanning innen relevant emne, for eksempel parasittologi eller mikrobiologi. Søkeren må vise interesse for fagfeltet og må kunne dokumentere arbeid med noen av metodene som er listet over.

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Ph.d. innen relevant fagområde (for eksempel veterinær parasittologi eller veterinær mikrobiologi)
 • Erfaring med molekylære metoder og mikroskopi
 • Kompetanse og motivasjon til å jobbe selvstendig på laboratoriet
 • Gode norsk– og/eller engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, for å kunne samarbeide med internasjonale partnere og for å presentere egne resultater i internasjonale fora.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med både lys- og fluorescensmikroskopi
 • Erfaring med ddPCR og utarbeidelse av protokoller for denne metoden
 • Erfaring med analyser av sekvenseringsdata

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Mulighet til å reise bort i perioder når prøvemateriale skal samles inn
 • Høy grad av motivasjon
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap

Lønnsvilkår og informasjon

Kandidaten blir fortrinnsvis innplassert i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24, ltr. 59-70 (NOK 515 200 - 631 700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved professor Lucy Robertson, tlf: +47 67 23 22 99 , e-post: lucy.robertson@nmbu.no eller Kristoffer Relling Tysnes, tlf: +47 67 23 22 60 , e-post: kristoffer.tysnes@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 29.05.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/02224 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; Seksjon for farmakologi og toksikologi, Seksjon for mattrygghet, og Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.


Yritys

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Paikat

Kategoriat


Hae työpaikkaa


Työnantajan muut ilmoitukset

Rektor ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-03

Juridisk rådgiver i Forskningsavdelingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-13

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-04-02

2 stillinger som seniorrådgiver innen innkjøp

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-10

Stipendiat innen epigenetikk - bioinformatikk – omics

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Julkaistu: 2019-05-07

Postdoktorstilling i by- og regionplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-02

Overingeniør jordanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-13

Stipendiat innen matvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-15

Seniorrådgiver (jurist) - arbeidsrett og personalforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-06

Seniorrådgiver innen lønn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Julkaistu: 2019-05-09