UNI­VER­SI­TETS­LEK­TOR I MA­TE­MA­TIK­DI­DAK­TIK

JOB DESCRIPTION

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som ger lärarbehörighet eller kompetens för andra akademiska expertuppdrag. Cirka 600 studerande avlägger årligen examen vid fakulteten. Vi ordnar också pedagogiska studier för lärare för huvudämnesstuderande från andra fakulteter. Årligen genomför omkring 600 blivande ämneslärare de behörighetsgivande studierna vid får fakultet. https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten

Pedagogiska fakulteten söker en

UNIVERSITETSLEKTOR I MATEMATIKDIDAKTIK INOM UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR KLASS- OCHÄMNESLÄRARE

för en visstidsanställning (vikariat) 1.2.2020-31.1.2022.

Universitetslektorns forskning förväntas ligga inom ämnen relaterade till studieinriktningen klass- och ämneslärarutbildning. Universitetslektorn planerar, genomför och utvecklar undervisning inom klass- och ämneslärarutbildningen samt småbarnspedagogik, handleder praktik och examensarbeten samt bedriver självständig forskning. Dessutom ingår det i universitetslektorns uppgifter att delta i administrativa uppgifter kopplade till undervisning.

För anställning som universitetslektor förutsätts av den valda i enlighet med Helsingfors universitets instruktion en tillämplig doktorsexamen och en förmåga att med hög kvalitet bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning av examensarbeten. Uppdraget förutsätter erfarenhet av relevant universitetsundervisning samt kännedom om grundskola. Erfarenhet som klass- eller ämneslärare räknas som en fördel. Av sökande förväntas kännedom om utbildningsprogrammets profilområden mångfald, flerspråkighet och social rättvisa.

Vid bedömning av de sökandes meriter beaktas vetenskaplig publicering samt övrig vetenskaplig verksamhet, undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, undervisningsutveckling, förmåga att producera läromaterial, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. För anställning som universitetslektor krävs 60 studiepoäng pedagogiska studier.

Eftersom utbildningens undervisningsspråk är svenska, måste den sökande behärska svenska samt ha färdighet att fungera som språklig modell för de studerande. För anställning som universitetslektor krävs därtill att den sökande har minst goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska.

Ifall sökandes meriter inte kvalificerar sökande för ett universitetslektorat, kan ansökan beaktas för anställning som universitetslärare.

Bruttolönen är 3 300–5 000 euro per månad beroende på meriter och erfarenhet. Anställningen har en sex månaders prövotid.

Till ansökan bifogas i en enda pdf-fil:
- akademisk portfolio (redogörelse för undervisningsmeriter ges på separat blankett)
- redogörelse för undervisningsmeriter (ges på e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html)
- en numrerad publikationsförteckning
- en (högst 3 sidor lång) redogörelse för den sökandes vetenskapliga verksamhet (aktivitet i forskarsamhället, internationell forskning och anskaffning av forskningsfinansiering inklusive den sökandes roll i anskaffningen)
- utvecklingsplan för forskningen och undervisningen.

Anvisningar för bilagorna: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-o…. Pdf-filen ska namnges enligt följande: efternamn_unilektormatematik. Övriga bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken "Sök anställningen". Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR.

Sista ansökningsdag är 15.10.2019.

Ytterligare upplysningar om anställningen ges av professor Erika Löfström tel. 0504150150 eller erika.lofstrom(at)helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Mer information om karriären vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss

An­sök­nings­ti­den går ut
15.10.2019 23:59 EEST


Noin työnantaja

Yritys

University of Helsinki

Paikat

Kategoriat

Viimeinen hakupäivä

2019-10-15


Hae työpaikkaa


Työnantajan muut ilmoitukset

PRO­FESSOR OR AS­SO­CI­ATE PRO­FESSOR/ AS­SIST­ANT PRO­FESSOR, EN­VIR­ON­MENTAL GEO­CHEM­ISTRY

University of Helsinki
Helsingfors, Nyland (Finland) Julkaistu: 2019-09-30